Достъп до университетска електронна поща за студентите от ФМУ

Уважаеми студенти от Факултета по машиностроене и уредостроене, 

Вие имате достъп до университетски електронни пощи, които имат вида XXXXXX@std.tu-plovdiv.bg, където XXXXXX е факултетния ви номер. Студентите от 2-ри до 4-ти курс ще получат данните си за вход на подадените от тях в студентската канцелария лични имейли. За всички първокурсници данните за вход в http://mail.std.tu-plovdiv.bg/ са: 


Потребителско име: XXXXXX, където XXXXXX е факултетния ви номер. 

Парола: YYYY#tuZZZZ, където YYYY са последните 4-ри цифри от факултетния ви номер, а ZZZZ са последните 4-ри цифри от вашето ЕГН. 


На тези имейл адреси ще получавате информация, свързана с вашето обучение. Важно е да знаете, че в системата за електронно обучение https://e-learning.tu-plovdiv.bg/, ще бъдат автоматично подменени всички електронни пощи с тези от университета, т.е. за да възстановите забравена парола или предприемете друго действие, свързано с вашия акаунт, трябва да посочите студентския си имейл. 

 

Календар